Atelier

Sinds september 2009 heeft Ineke een ruim en licht atelier in het kunstenaars- en expositiecentrum de Art-Farm in Heerhugowaard. Het is handig en specifiek voor textiele kunst ingericht. Grote tafels maken het mogelijk om allerlei composities uit te proberen.
Er is een lange muur om de quilts in de stadia van hun ontstaan op te hangen, afstand van te nemen, zonodig te laten rusten of snel en geinspireerd stoffen toe te voegen. Soms lijkt het net een abstract schilderproces, maar dan met stoffen in plaats van verf. Vaak verft of beschildert ze de stoffen zelf om net de juiste kleur of precies het passend motief te krijgen. Vanzelfsprekend staan er langs een andere wand heel veel kratten met stoffen en andere materialen.
Het atelier ook heel geschikt als expositieruimte en voor het geven van workshops.
Ineke werkt er meestal 3 à 4 dagen per week heel intensief.
De wisselwerking met andere kunstenaars, schilders, beeldhouwers is heel inspirerend.

Since September 2009 Ineke has a bright and spacious studio in the artists and exhibition center, the Art Farm in Heerhugowaard. It is convenient and specific to the making of textile art furnished. Large tables make it possible to try all sorts of compositions
There is a long wall to hang the quilts in the stages of creation, to observe the result from a distance, to let it ripe or add and change the fabrics all along her inspiration. Sometimes it looks like an abstract painting process, but with fabric instead of paint. Often Ineke dyes or paints the fabrics herselve to get them just in the right color, or exactly in an appropriate motive. Of course along an other wall there are a lot of crates with fabrics and other materials.
The studio is also suitable as an exhibition space and for giving workshops.
Ineke is working there usually 3 to 4 days a week very intensively.
The interaction with other artists, painters, sculptors is very inspiring.